ZOZ
Zingen op zondag tot eer van God
Een   glimp   van   de   eeuwigheid

RJWebdesign©

Gastenboek
ZOZ Voorthuizen

Welkom op de website van ZOZ Voorthuizen.

 

Elke tweede zondag van de maanden september t/m juni komen we met allerlei mensen bij elkaar om God de eer te geven. Dat doen we o.a. door het zingen van liederen, zoals opwekkingsliederen, onder begeleiding van een complete band.

Het programma begint om 20.30 uur, duurt ongeveer een uur en vindt plaats in Bethabara te Voorthuizen.  

 

In de diensten staat niet de band, niet de muziek, niet de liederen, niet de gemeente, maar onze levende God centraal. Het is een dienst ter ere van Hem!

 

Vanaf 20.15 uur bent u en jij van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken.

 

Z.o.z.= Zie ommezijde (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal)

Z.o.z.= Zingen op zondag (Eigen invulling...)

 

De intentie is dat de zoz-aanbiddingsdiensten een combinatie van allebei zullen zijn. Zingen op zondag met de blik naar boven, naar de hemel waar Jezus Christus aan de rechterhand van God zit. Door Zijn leven, Zijn dood en Zijn opstanding is Hij al onze eer waard. Daar willen we en mogen we van zingen.

U en jij bent van harte welkom!

‘Wie zou U, Heer, niet vereren,

Uw naam niet prijzen?

Want U alleen bent heilig.

Alle volken zullen komen en zich

Voor U neerbuigen,

Want Uw rechtvaardige daden

Zijn geopenbaard.’

(Openbaring 15: 4)

LT